Vietnam Medi-Pharm 2018장소:Shanghai
시간:2018-05-22~2018-05-24